Společnost  STAEG Stavby, spol. s r.o., pokrývá celé spektrum pozemního stavitelství. Několik stovek realizovaných staveb dokládá naši filosofii postavenou na těsné komunikaci s klientem, ověřeném systému kvality prací, dodržování rozpočtu či hledání úspor v nákladech, aniž by byla ohrožena kvalita.

Naši práci charakterizuje vysoká přidaná hodnota práce a šetrný přístup k životnímu prostředí. Stavíme na důvěře našich klientů, kteří se k našim službám opakovaně vrací.

Díky sehranému a kompaktnímu týmu pokrýváme všechny fáze realizace – od konzultací nad projektem a rozpočtem, přes založení staveb až po samotnou výstavbu a správu. I díky vyzkoušenému modelu spolupráce s certifikovanými dodavateli snižujeme cenu zakázek a garantujeme čas i kvalitu výsledku.

V oblasti pozemního stavitelství realizujeme novostavby i provádíme rekonstrukce starších objektů, včetně brownfieldů a sanací industriálních objektů. STAEG Stavby nabízí dodávky těchto typů staveb: 

  • podnikatelské nemovitosti (průmyslové zóny, výrobní a skladové objekty aj.)
  • stavby občanské vybavenosti (školy, školky, radnice, úřady, domy s pečovatelskou službou)
  • kancelářské a další administrativní objekty
  • obchodní centra
  • bytové a rodinné domy, včetně developerských projektů
  • sportovní haly a areály pro volnočasové aktivity
  • vzdělávací zařízení, hotely a další stavby v oblasti kultury a cestovního ruchu

Podstatnou část portfolia společnosti STAEG Stavby tvoří dopravní stavby. V rámci této činnosti plánujeme a realizujeme veškeré zemní práce, pozemní komunikace a zpevněné plochy – a to včetně jejich rekonstrukce, mezi něž patří například recyklace anebo frézování. Technologiemi pokrýváme asfaltové, dlážděné, živičné i speciální povrchy, včetně obrubníků. Máme také bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi historických povrchů, včetně užití a opracování autentických nebo vzácných kamenů.

K dalším specializacím naší společnosti patří realizace inženýrských staveb a veškeré technické infrastruktury. Tento typ zakázek jsme připraveni dodat jak v rámci pozemních staveb a větších investičních celků, tak nezávisle na nich.

Mezi inženýrské stavby řadíme vedení místní a dálková - řady, sítě, kanalizace, vodovody, plynovody, kabelo a elektrovody, teplovody a podobně. Vše v nejvyšší kvalitě a s certifikací. Do kategorie inženýrských staveb spadají rovněž demolice, sanace, rekultivace a další podobné stavební práce.

Loading...