ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Jeho účelem je identifikace environmentálních aspektů činností a produktů společnosti, které mohou ovlivňovat životní prostředí, ať příznivě či nepříznivě. Společnost si sama určuje významné environmentální aspekty a hledá vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životní prostředí.

Loading...