ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Část systému managementu organizace, která se používá k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejich rizik v oblasti BOZP. Vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zlepšování pracovních podmínek,  bezpečnost pracovního prostředí, odstraňování nebezpečí a ohrožení, posuzování a omezování rizik a určování bezpečných pracovních postupů.

Loading...