Dne 17.5.2022 byl na webové stránce www.acr.army.cz uveden článek "Letiště Náměšť má moderní víceúčelovou skladovací halu"
Autor: redakce (IP), Štěpánka Tříletá

Na 22. základně vrtulníkového letectva byl minulý týden slavnostně zahájen provoz víceúčelové skladovací haly. S novým moderním velkokapacitním objektem tu dojde k centralizaci skladovacího systému, rychlejšímu pohybu materiálu i zjednodušení administrativy. Kapacita umožní uložit jak stávající skladové zásoby základny, a to včetně zbraní a zbraňových systémů, tak i náhradní díly nové platformy vrtulníku H-1.

S multiskladem se na náměšťské letecké základně počítalo již dlouho, výstavba byla nakonec zahájena firmou STAEG Stavby, s.r.o. na podzim roku 2019 a trvala tři roky. Nové prostory budou využívány především k uskladnění nové vrtulníkové techniky. Vrtulníky Venom a Viper pro Armádu ČR už jsou ve výrobě a první dodávka materiálu z USA se očekává v letošním červnu. V Náměšti je tedy vše pro jejich uskladnění připraveno.  

Místo nejen pro nové vrtulníky

Prostory navíc poskytnou i kancelářské zázemí. Budou tu sídlit nejen skladníci, ale také pracovníci logistického oddělení odpovědní za pohyb materiálu u útvaru a pracoviště evidence majetku. Jakmile se přesune materiál z původních skladových prostor, získá navíc základna nové potenciální kapacity pro rozvoj.

„Pro nás je dokončení této stavby a její uvedení do provozu velmi zásadním momentem, protože nám umožní skladovat svěřený materiál v odpovídajících podmínkách. V hale jsou například speciální prostory určené k uskladnění ručních zbraní a rovněž k jejich ošetření. Zjednoduší to proces manipulace. Navíc je vše zajištěno elektronickým bezpečnostním systémem, mají sem přístup pouze oprávněné osoby. Součástí objektu jsou i prostory vyhrazené pro ukládání nebezpečného nebo utajovaného materiálu,“ vysvětlil zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva plukovník gšt. Michal Vecheta.

Nová infrastruktura

Stavba multiskladu s sebou přinesla i nově vybudované komunikace v areálu letiště, které jsou napojeny na ty stávající, a zpevněné plochy pro ukládání a manipulaci kontejnerů. Také byla zbudována speciální cesta pro napojení na stojánku dopravních letounů pro pohyb vysokozdvižného vozíku na objemný materiál. Při leteckém návozu materiálu je tak zajištěna přímá návaznost na skladový systém. „Myslelo se také na železniční variantu. Podél severní části objektu vede železniční vlečka a díky venkovní rampě, ale i volnému prostoru kolem, lze naskladnit materiál jak přímo z vagónů, tak případně manipulovat s kontejnery dovezenými po železnici,“ doplnil náčelník štábu 226. letky logistické podpory major Jan Moudrý.

Slavnostního aktu zprovoznění haly se 12. května na vrtulníkové základně zúčastnili i zástupci resortu obrany například zástupkyně ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Monika Selvičková, zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva plukovník gšt. Michal Vecheta a dále zástupci Vzdušných sil AČR, sekce rozvoje sil MO nebo sekce logistiky MO. 

Loading...