ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Výstavba inženýrských sítí a komunikací. Montáž a údržba telekomunikačních vedení v místních sítích včetně navazujících rozvodů.

Loading...